• Voor wie

Voor wie

Vanaf 2,5 jaar kunnen kinderen naar de peutergroep voor een hele dag peuteropvang op onze eigen locatie bij Schuppen Recreatie in Gelselaar. Door kleine groepen van maximaal elf peuters te hanteren, met twee pedagogisch medewerkers kunnen wij de groots mogelijke persoonlijke aandacht aan het individuele kind besteden. De peuters worden op een speelse manier gestimuleerd in hun ontwikkeling. In de peutergroep is er vooral meer nadruk op kleuren, vormen, tellen en tegenstellingen en dergelijke zodat zij in een later stadium beter voorbereid naar de basisschool gaan.