• LRK

LRK

U bepaalt zelf naar welke kinderopvang uw kind gaat. Om kinderopvangtoeslag te krijgen moet de kinderdagopvang of peuteropvang geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).


Landelijk Register Kinderopvang

Op de website van het LRK vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.

Iedere kinderopvangvoorziening (dit is een kinderdagopvang, peuteropvang, een organisatie voor buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een gastouder) in het Landelijk Register Kinderopvang heeft een uniek registratienummer. Dit registratienummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang.


Registratie

De kinderdagopvang "Het Ooievaarsnest" is geregistreerd in het LRK onder registratienummer 201281971.