• Oudercommissie

Oudercommissie

Een oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar een kinderopvang gaan. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang, bieden de mogelijkheid om ouders inspraak te geven over de gang van zaken en adviseren over kwaliteit. De belangrijkste verantwoordelijkheid van deze commissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Daarnaast is het belangrijk dat de oudercommissie op effectieve wijze met de verschillende partijen communiceert.

'KDO Het Ooievaarsnest' heeft een oudercommissie, waarvan twee leden een ouder zijn van een kind op de kinderdagopvang en twee leden een ouder zijn van een kind op de peuteropvang. Zij behartigen de belangen van alle ouders. De namen van de leden van de oudercommissie vindt u op het informatiebord in de hal van de kinderopvang, zodat u contact met hen kan opnemen bij vragen, suggesties e.d.