• Samenwerking externen

Samenwerking externen

Als kinderopvang werken wij samen met een aantal organisaties ten behoeve van de ontwikkeling van "onze" kinderen.

  • GGD
  • Consultatiebureau Yunio Borculo
  • Logopedie-praktijk  "De Brug"


De GGD

De GGD houdt toezicht betreffende gezondheidszorg en kwaliteitstoezicht. De GGD controleert tijdens de inspecties of de kinderopvang zich aan de wettelijke regels houdt en voldoet aan de kwaliteitseisen. Die bevindingen worden in een inspectierapport opgenomen en behoort openbaar en voor iedereen toegankelijk te zijn. Het inspectierapport hangt op onze locaties, zodat u ze kunt inzien en staan vermeld op onze website.


Consultatiebureau

Onze kinderopvang heeft ook een nauwe samenwerking met het consultatiebureau. Als je een consultatiebureau bezoekt, krijg je opvoedingsadvies en voorlichting over voeding en verzorging, tot je kind vier jaar is. Mochten wij graag iets willen bespreken, gaat dit altijd in overleg en met toestemming van de ouders.


Logopedie

Wij werken met een vaste logopediste. Indien de pedagogisch medewerkster bij een kind een spraak-, c.q. taalachterstand constateert, zal zij in overleg met de ouder(s) toestemming vragen om de logopediste te informeren. Allereerst zal de logopediste een observatie doen en indien nodig, uw kind verder ondersteunen en/of doorverwijzen. Daarnaast hebben wij tweemaal per jaar een inloopspreekuur, waar u "laagdrempelig" informatie of advies kunt vragen.