Kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk volgt of een inburgeringscursus volgt. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.


Hoe werkt kinderopvangtoeslag?

Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel, hangt af van:


  • Het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner
  • Uw situatie: u en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscurses bij een gecertificeerde instelling
  • Het aantal kinderen in de opvang
  • Het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt

Huidige situatie in 2021


Maximale vergoeding per uur omhoog

De kinderopvangtoeslag gaat vanaf 2021 weer omhoog. De landelijke kosten voor kinderopvang stijgen. Daarom gaat het maximum uurtarief omhoog. In 2021 krijgt u maximaal:

  • € 8,46 per uur voor kinderdagopvang
  • € 8,46 per uur voor peuteropvang
  • € 7,27 per uur voor buitenschoolse opvang

Hoeveel kinderopvangtoeslag?

Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Dan kunt u hier een proefberekening maken


Kinderopvangtoeslag aanvragen

Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen? Klik dan op de link Mijn toeslagen.


Informatie

Wilt u meer informatie over kinderopvangtoeslag? Klik dan op de link van de Belastingdienst.

Site was designed with Mobirise